POLYBET Sp. z o.o.


Partnerem w firmie POLYBET jest Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.


P rzedmiotem działalności spółki jest nowe rozwiązanie w zakresie studzienek kanalizacyjnych - POLYBET. Spółka Polybet wdrożyła do dystrybucji innowacyjny produkt studzienkę betonowo - tworzywową na bazie opracowanej koncepcji połączeń jej elementów składowych.

Rozwiązanie pod względem wymiarowym i użytkowym spełnia wymagania polskich norm, co pozwala na łatwe zastosowanie tych konstrukcji w nowo projektowanych podziemnych układach kanalizacyjnych.

Dokumentem formalnie dopuszczającym studzienki do stosowania w budownictwie w świetle wymagań ustaw prawo budowlane i o wyrobach budowlanych jest deklaracja zgodności z aprobatą techniczną obejmującą innowacyjne rozwiązanie.

Siłą nowego wyrobu jest nie tylko jego innowacyjność, ale również możliwość poruszania się w ramach obowiązujących warunków techniczno-eksploatacyjnych stosowanych przez Zakłady Wodociągowe w Polsce, bez potrzeby naruszania ogólnie przyjętych zasad budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych. Nowe rozwiązanie jest zabezpieczone prawem własności.

Aprobata Techniczna Polybet Bełchatów

APROBATA TECHNICZNA


Zapraszamy do współpracy firmy zajmujące się produkcją konstrukcji stalowych zarówno średnich jak i tych o największych gabarytach.

POLYBET dysponuje sprzętem do wykrawania otworów o dowolnym kształcie (okrągłym, fasolowym, kwadratowym, prostokątnym itp.), cięcia płaskowników,
kątowników, prętów okrągłych i kwadratowych, cięcia kształtowników C, H, T, wycinania naroży w blachach, płaskownikach, kątownikach oraz innych.


Dlaczego warto wybrać właśnie nasz system?


System