Przetargi


Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetargów organizowanych przez POLYBET Sp. z o.o.


P rzedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu konstrukcji pierścienia RTM w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój 2014-2020 "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP w roku 2016.

Dokumenty do pobrania znajdziesz po prawej stronie. Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@polybet.pl


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przetargu!


System POLYBET - jak to działa?


System